Whiplash
Door het doorgemaakte trauma is er ook vaak een verstoring in de visuele en vestibulaire samenwerking, met klachten als onder
het hoofdstukje leesstoornissen zijn beschreven.

 

Bewegingsconflict in het brein bij chronische whiplash

Bewegingen worden gepland en gestuurd vanuit het brein. Voor iedere beweging
heeft ons brein een soort van ‘beweegprogramma’ dat het desgewenst kan activeren,
waardoor de spieren in ons lichaam volgens dat programma worden aangestuurd en
daardoor de beweging ook wordt uitgevoerd. Eens die beweging in ons lichaam wordt
ingezet, zal informatie vanuit de ogen, het evenwichtsorgaan, de spieren, de gewrichten
en de huid continu de hersenen informeren over aan de gang zijnde bewegingen.
Simultaan zal deze informatie vergeleken worden met het ‘bewegingsprogramma’ in
het brein (verloopt de beweging wel volgens plan?). Dit is nodig om bewegingen te
kunnen bijstellen en daardoor vlot te kunnen uitvoeren. Dit proces verloopt meestal
automatisch en zonder dat we er ons van bewust zijn, maar kan ook bewust ervaren
worden: indien er een conflict ontstaat tussen wat ons brein hoopte te doen (het
beweegprogramma) en wat er daadwerkelijk wordt uitgevoerd door onze armen en
benen.

Bij patiënten met chronische whiplash is er een dergelijk bewegingsconflict in het
brein vastgesteld. De resultaten van een recente CHROPIVER-studie, gepubliceerd
in het prestigieuze tijdschrift Rheumatology, tonen aan dat de lichaamsmappen van
de bovenste ledematen ter hoogte van het brein gewijzigd zijn bij patiënten met
chronische whiplash waardoor bewegingen niet vlot uitgevoerd worden. Als gevolg
daarvan kan er een bewegingsconflict ontstaan in het brein waar de patiënt zich dan
bewust van wordt door het ervaren van pijn en andere sensaties. Zo blijken patiënten
met chronische whiplash erg afhankelijk te zijn van visuele informatie om het brein
te kunnen informeren over de lopende bewegingen en de lichaamsmappen te kunnen
bijstellen. Verstoring van de visuele input leidt bij patiënten met chronische whiplash tot
een toename van pijn en andere klachten.

Therapie die rekening houdt met de gewijzigde informatieverwerking ter hoogte van
het brein wordt aanbevolen. Behandelingsstrategieën die zich richten op verbeteren
van de visuele input kunnen aangewend worden om de lichaamsmappen bij te stellen
en het bewegingsconflict in het brein op te lossen. Verder is het aangewezen dat deze
therapeutische interventies worden gecombineerd met behandelingsstrategieën die
focussen op het tot rust brengen van het overactieve centrale zenuwstelsel bij patiënten
met chronische whiplash.

Meer lezen? Klik hier.